Program

Onsdag 18 maj 2016

08:30Morgonkaffe och registrering
08:50Moderatorn startar konferensen

Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande för My Dream Now..
09:00Framtidens affärsmodeller inom bank och försäkring
 • Allt snabbare digitalisering - hur påverkar det ditt företag?
 • Kundmöte, erbjudande och hur du driver din verksamhet i förändring - vilken utveckling möter ditt företag?
 • Är "Bimodal" det nya sättet att lyckas med innovation samtidigt som befintlig affärs vidareutvecklas?
Eija Holmström, Senior Managing Partner, Gartner.

Föreläsningen hålls på engelska
09:30Beyond Blockchain

Christian Ander, VD och grundare, BTCX
10:00The role of ECM in improving customer service
 • Document and case management within one leading product
 • Legacy system management and integration
 • Data and document compliance
 • Increased claims and process efficiency
 • Mobile communication with your clients
Heinz B. Wietfeld, Territory Team Manager EMEA, Hyland Software, creator of OnBase.
10:30Förmiddagskaffe
11:0050 Shades of Compliance - snabba leveranser i en regeltyngd bransch
 • Effektiva metoder för hur ditt företag integrerar regelefterlevnad i era utvecklingsprocesser men ändå bibehålla snabba och pålitliga leveranser
 • Hur en minimum viable product som lever upp till de regulatoriska
  kraven ser ut och hur du arbetar metodiskt för att nå dit
 • Så tar du dig vidare utan att bordlägga planerade projekt när compliance blir svårt att implementera
 • Att betrakta svårigheter med compliance som ett symtom på en mer grundläggande problematik inom organisationen och i utvecklingsprocessen i synnerhet
Mattias Lejbrink, affärsutvecklare, Avida Finans.
11:30Så bemöter du framtidens digitala kunder och krav
 • Så arbetar vi med våra kunder och andra aktörer
 • Fördelen av att IT är med och möter slutkund för ett bättre resultat
 • Möta kunden där kunden är
 • Digital kommunikation, vad finns det för nya alternativ?
 • Så inkluderar du kunders delaktighet i utvecklingen av framtidens
  bank/försäkring
Fabian Grapengiesser, CEO & Founder of Shareville, Nordnet.
12:00Integrationen mellan bank och försäkring inom kreditrisker

Exempel på lyckad integration mellan bank och försäkring i en IT-baserad produkt som skapar nytt kreditutrymme för små- och medelstora företag.

Martin Atterby, VD, Floda Risk & Finans AB.
12:30Lunch
13:30Going Digital First

Kundnöjdhet har länge varit en huvudsaklig drivare för konkurrensförmåga och differentiering i bank och försäkringsbranschen.
 • Hur bra är organisationer på att överföra detta till digitala kanaler - vilka är framgångsfaktorerna och utmaningarna
 • Vilka blir morgondagens vinnare?
Johan Löfmark, Advisor Digital Transformation, Tata Consultancy Services
14:00EU:s dataskyddsreform - ny lag om personuppgiftsbehandling från 2018
 • Vad innebär den nya lagen?
 • Hur leva upp till de nya kraven?
 • Vilka krav ställs på informationssäkerhet för IT-system?
 • Så undviker ditt företag böter på 5 % av årlig global omsättning!
Fredrik Linde, informationssäkerhetsexpert, ActQ
14:30Is the invoice dead? - Evolution of product & user experience
 • Framtida kunder och krav – överensstämmer det med företagens behov!
 • Mobila lösningar via smartphones - vilka möjligheter och
  utmaningar finns?
 • Världens enklaste webbanmälan – finns den?
 • Digitala kompletteringar, formulär och övriga dokument – behövs det
  och hur underlätta för kunden samtidigt som företaget får den
  information som behövs?
 • Kunders delaktighet i utvecklingen av framtidens bank/försäkring - se till
  att kunden känner transparensen i ärendehanteringen på Mina sidor
 • Användartester och kundundersökningar
Rasmus Fahlander, Product Manager, Klarna.
15:00Eftermiddagskaffe
15:30Agila IT - hela vägen till kunden - hur organisationen lever upp till varandras förväntningar
 • IT-verksamheten arbetar agilt, men hur får vi resten av verksamheten att
  hänga med på tåget?
 • Tillsammans - hur hittar vi synergier, arbetssätt och fungerande
  samarbeten mellan IT och resterande verksamhet?
 • Inget krångel - hur undviker vi missförstånd mellan IT och tex.
  beställaren?
Peter Strömberg, CIO, Avanza Bank.
16:00Swish - hur fungerar det idag och utvecklingen framåt
 • Bankernas samarbete med Swish och framtida möjligheter
  inom betalning
 • Betalningsmarknad i förändring – vilka påverkas?
Henrik Bergman, ordförande i Getswish AB och senior manager i SEB.
16:30Bedrägerier under utveckling
 • Samhällsekonomiskt angrepp – säkerhet vs kostnader
 • Anonyma betalningslösningar ur ett bedrägeriperspektiv
 • Grundlagstolkningarnas negativa inverkan
 • Sociala medier skapar legitimitet
 • Företags sårbarheter
Jan Olsson, Nationella bedrägericentret, Polisen. Stora Kreditpriset 2015.
17:00Moderatorn avslutar konferensen
17:15-18:00Mingel och tilltugg